کشتن تصادف ماشین دستگاه انتظامی فرمانده انتظامی استان

کشتن: تصادف ماشین دستگاه انتظامی فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی تولید داروی ضدسرطان از تومور!

محققان در روشی تازه جهت درمان تومورهای سرطانی، از داخل آنها نوعی پروتئین درمانی می سازند.

تولید داروی ضدسرطان از تومور!

تولید داروی ضدسرطان از تومور!

عبارات مهم : تومور

محققان در روشی تازه جهت درمان تومورهای سرطانی، از داخل آنها نوعی پروتئین درمانی می سازند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه Technion روشی جهت انتقال سلول های مصنوعی به بافت تومورها طراحی کرده اند. در این روش آنها از داخل تومور نوعی پروتئین جهت مبارزه با آن می سازند. این روش روی موش ها به طور موفقیت آمیز آزمایش شد.

تولید داروی ضدسرطان از تومور!

سلول های سرطانی به علت بعضی مکانیسم های قدرتمند دفاعی در برابر درمان مقاومت می کنند. بنابراین ایجاد روشی جهت از بین بردن آنها عنوان بسیاری از تحقیقات است.

در گذشته دانشمندان نانوذرات طلا را به وسیله گلبول های سفید خون، درون تومورها می فرستادند. سپس با تاباندن اشعه مادون قرمز به طلا، سلول های سرطانی را نابود می کردند. بعضی دیگر با استفاده از یک «پیش دارو» سلول های سرطانی را بی حرکت می کردند تا بتوانند نشانگرهای سرطانی را ردیابی کنند. در مرحله بعد دارو در تومور تولید می شد.

محققان در روشی تازه جهت درمان تومورهای سرطانی، از داخل آنها نوعی پروتئین درمانی می سازند.

اما روش تازه کمی مشابه شیوه دوم هست. محققان ماشین های مولکولی را درون ذرات چربی محوری قرار دادند که شبیه غشای سلولی بیولوژیکی هست. به این ترتیب نوعی کارخانه نانو ساختند. این کارخانه ها به محض ردیابی سلول های غیر طبیعی فعال می شوند و نوعی پروتئین درمانی تولید می کنند.

آوی شرودر یکی از محققان ارشد این پژوهش می گوید: این ذرات با رمزگذاری دی ان ای نوعی پروتئین درمانی تولید می کنند. این ذرات ماژولی هستند به عبارت دیگر می توان فرایند تولید پروتئین را با همخوانی شرایط محیطی انجام دهند. بنابراین سلول های مصنوعی ساخته شده، بخش مهمی از روند شخصی سازی درمان به حساب می آیند.

واژه های کلیدی: تومور | درمانی | محققان | پروتئین | کارخانه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs